Hallå där Emelie Silverterna, bostadsutvecklare Wendelstrand på Next Step.

Hur ser du på träbyggandets utveckling 2021?
– Vi kommer se mer av samverkan inom träindustrin för ökad produktivitet och minskad klimatbelastning. Branschen behöver nya innovationer och nya innovatörer för att lösa en av våra mest kritiska samhällsutmaningar – omställningen till klimatneutralt byggande. För trästaden Wendelstrand i Mölnlycke har Next Step visionen att skapa ett klimatpositivt område med hög arkitektonisk kvalitet. För att förverkliga visionen om ett bättre sätt att bygga och bo kommer vi att starta upp ett innovationskluster inom träbyggnation där forskare, entreprenörer och träindustrin kan mötas och samskapa. Tanken är att innovationsklustret ska fungera som ett pågående labb i realtid där kunskaper och landvinningar kan inspirera fler i byggbranschen att bygga i trä.

Vilka är de viktigaste trenderna att hålla koll på under året?
– Konsumenternas medvetenhet ökar vilket påverkar efterfrågan på bostäder. Att bo klimatsmart nära naturen är en allt viktigare statusmarkör för boendet. Vi är på väg mot ett systemskifte från linjär till cirkulär ekonomi och i omställningen till klimatneutralt byggande har träbyggandet en stor potential. De som vågar gå först och är snabbast kommer att lyckas bäst i omställningen och skapar sig ett försprång inom fastighetsbranschen.

Varför är ni medlem i Trästad?
– Vi behöver kunskapsspridning av de goda lösningar som finns på marknaden, men även samverkan mellan akademi och industri om hur företag kan arbeta med design och utveckling av klimatneutralt byggande.

Här kan du läsa om vårt medlemserbjudande.