Hallå där Tomas Nord, lektor på Linköpings universitet.

Hur ser du på träbyggandets utveckling 2021?
– Fortsatt positivt. Trots en generell nedgång i byggandet fortsätter träbyggandet att ta marknadsandelar i takt med att fler aktörer ser fördelarna. En fördel som kommer att lyftas fram ännu mer är den industriella processen, det vill säga jämn och hög kvalitet, snabbhet och anpassningsmöjlighet, vilket skapar ett kapitalsäkert byggande.

Vilka är de viktigaste trenderna att hålla koll på under året?
– Utvecklingen mot klimatneutralt byggande. Nu är vi ett år in på 2020-talet och vi siktar mot klimatneutralitet i byggandet 2030. Vad görs för att komma dit, hur ser samverkan och plattformar ut för detta? Det blir också intressant att följa hur andra delar i Agenda 2030-arbetet påverkar byggande och boende. Till exempel hälsa, välbefinnande, utbildning, digitalisering samt ökad samverkan.

Varför är ni medlem i Trästad?
– För att bidra med forskning om träbyggande och öka tillgängligheten för dem som ligger i fronten vad gäller användning av träbyggnadskunskap och policys.

Här kan du läsa om vårt medlemserbjudande.