Hallå där Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket.

Hur ser du på träbyggandets utveckling 2021?
– När det gäller träbyggandets utveckling under 2021 talar allt för att det industriella byggandet kommer fortsätta att ta marknadsandelar. Kravet på livscykelanalys understödjer denna utveckling.

Vilka är de viktigaste trenderna att hålla koll på under året?
– Om det är en trend för 2021 vet jag inte, men en spaning som jag tror kommer att påverka träbyggandet långsiktigt är att när pandemin släpper greppet kommer alltmer fokus i den allmänna debatten hamna på att motverka klimatförändringarna. Där är hållbart byggande ett mycket viktigt bidrag.

Varför är ni medlem i Trästad?
– GS är medlemmar i Trästad av den enkla anledningen att föreningens mål gynnar våra medlemmars sysselsättning och skapar förutsättningar för nya klimatsmarta jobb, framförallt i glesbygd!

Här kan du läsa om vårt medlemserbjudande.