Hallå där Henrik Sjölund, bygg- och fastighetsutvecklingschef hos Eskilstuna kommunfastigheter (Kfast).

Hur ser du på träbyggandets utveckling 2021?
– Eftersom Kfast har nya ägardirektiv där trähus ska vara förstahandsalternativet när vi bygger från 2021 och framåt främjas trähusutvecklingen både för Kfast och för Eskilstuna som stad. Vi har anordnat workshops om hur vi som byggherre kan samarbeta med våra entreprenörer och leverantörer för att bygga mer i trä.

Vilka är de viktigaste trenderna att hålla koll på under året?
– Priset på att bygga i trä. Volymer för att bygga i trä (hur högt kan man bygga). Samverkan mellan olika byggmaterial (trä och betong i samma byggnad), hur optimerar man materialen på bästa sätt?

Varför är ni medlem i Trästad?
– För att få tillgång till information och stötta klimatarbetet.

Här kan du läsa om vårt medlemserbjudande.