Hallå där Ola Jonsson, associerad partner och arkitekt hos C.F. Møller Sverige

Vilka är de starkaste trenderna inom träbyggande?
– Den viktigaste trenden som vi ser är en ökad bredd av olika typer av genomförda och planerade träprojekt i Sverige och norra Europa. Det inkluderar bostäder, kontor, förskolor, skolor, äldreboenden, vårdbyggnader, hotell, konferens, logistik och vindkraftverk. En annan trend är att fastighetsutvecklare tar aktiva beslut att bygga med trä utifrån att de ser marknadsfördelar och betydande ekonomiska incitament.

Vilka träbyggnadsprojekt jobbar ni med just nu?
– Vi har en handfull projekt i olika skeden. Nyligen vann vi den internationella tävlingen om att rita Tysklands Miljöministerium (BMU) i Berlin. Det är en byggnad på 51.000 kvm som ska byggas helt i massivträ och den håller absolut världsklass gällande samtliga miljödiscipliner. Vi sitter också mitt uppe i bygghandlingsskedet av Örnsro Trästad i Örebro som byggs helt i massivträ och med många fina arkitektoniska kvaliteter. I Norrtälje hamn uppförs tre bostadskvarter med drygt 600 lägenheter som vi ritat och till största delen är konstruerat av massivträ.

Vad gör ni för att öka träbyggandet?
– Vi arbetar med att öka medvetenheten kring träbyggande på bred front. Vår inställning är att desto större kunskap det finns om att bygga med trä i vår omvärld och bland våra kolleger, desto större är möjligheten att genomföra byggnadsprojekt med industriell träteknik. Vi har nyligen färdigställt forskningsprojektet ”Tall Timber Buidlings” i samarbete med RISE och Linnéuniversitet. I år har vi inlett ett omfattande EU-finansierat forskningsprojekt ”Build in Wood” som fokuserar på att ta fram hållbara lösningar för flervåningshus i trä. Vi föreläser sedan många år för byggherrar, kommuner, arkitektkontor, universitet och på byggseminarier/-mässor. Framförallt försöker vi introducera trä som ett realistiskt alternativ i tidiga projektskeden i samråd med våra kunder.