Vi välkomnar Martinsons som ny medlem i Trästad!

– För oss som varit en del av träbyggandet under så många år känns det naturligt att vara med i Trästad. Den samverkan mellan olika aktörer som Trästad främjar är en bidragande orsak till att träbyggandet ökar. Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna i Trästad kan också gynna utvecklingen. Därför är det viktigt för oss att vara med, säger Joakim Gustafsson, vd Martinsons.