Under fredagen meddelade SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – att etapp två i den offensiva bostadsupphandlingen nu betytt att byggföretagen Lindbäcks Bygg och NCC erhållit ramavtal för uppförande av bostadshus i 4-6 våningar. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling i två steg av bra och kostnadseffektiv uppförda bostäder med avsikten att kommunerna ska kunna upphandla och komma snabbare fram med nya bostäder. Behovet är stort, och Boverket har angett att takten i bostadsbyggandet i Sverige måste öka ytterligare om regeringens mål om 250 000 nya bostäder till 2020 ska klaras.

Som ett led i detta har SKL gett sig in i ”bostadsmatchen”, och följt SABOs lyckosamma satsning att via ramavtal därmed erbjuda kommuner bra verktyg för att uppföra fler bostäder.

Det är således Lindbäcks Bygg och NCC som har tilldelats ramavtal i upphandlingens andra del.

– Vår upphandling av bostadshus är nu klar. Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus, med 2-4 våningar, har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder, säger Lena Micko, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

Upphandlingen omfattar inte bara typhus utan ett helt byggsystem med avsikten att det ska finnas bostäder som passar alla kommuner.

Efter en avtalsspärr på tio dagar, där ingen leverantör ansöker om överprövning, kan ramavtal tecknas med, i rangordning, Lindbäcks Bygg och NCC. Ramavtalet väntas träda i kraft den 1 april.

I den första delen av upphandlingen, som omfattade hus på 2-4 våningar, slöts ramavtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.

Bildtext: Lindbäcks Bygg tog hem SKLs satsning på bostadshus i 4-6 våningar. Lindbäcks har byggt bostäder i Stockholm i 20 år. Här ett exempel i Kv. Hammarbandet i  Bandhagen. Foto: Lindbäcks Bygg

Av Niclas Svensson