Lars Lustig, till vardags tillförordnad landshövding i Västerbottens län, har utsetts till tillförordnad ordförande i Trästad Sverige. Han efterträder Magdalena Andersson som gick i pension i mars. Lars har arbetat som länsråd sedan 2013, innan dess var han universitetsdirektör vid Umeå universitet.

– Det är med stor ödmjukhet jag övertar ordförandeskapet i Föreningen Trästad Sverige efter landshövding Magdalena Andersson, som gjort ett fantastiskt arbete. Även om det är under en begränsad period som jag axlar ordföranderollen ska jag göra mitt bästa för att föra hennes goda arbete vidare. Vi är väl medvetna om att ett modernt träbyggande är ett mycket viktigt bidrag för att lösa flera av våra samhällsutmaningar såsom bostadsförsörjning, tillväxt och klimatmål, säger Lars Lustig.