Den 6 oktober kl 08.30-15.00 anordnas en kunskapsdag i Skellefteå med rubriken Materialoptimering för miljösmart byggande. Du kan delta i eventet fysiskt eller digitalt.

Inbjudan

Vilka krav, initiativ, och policys styr egentligen utvecklingen i byggsektorn? Hur skapar kommuner, arkitekter och akademi en nödvändig riktning i hållbarhetsbygget. Och hur svarar entreprenörer och leverantörer upp mot detta?

Välkommen till en kunskapsdag om materialoptimering för att bygga miljösmart i framtiden. Det handlar om rätt material på rätt plats, ökad kunskap om hur vi minskar resursuttag, påverkan på klimatet och hur vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi.

Se program och anmäl dig här!