Den 16 juni 2016 godkände kommunfullmäktige i Skellefteå beslutet att bygga ett kommande kulturhus. När kulturhuset står färdigt år 2019, kommer det tveklöst att vara ett av de viktigaste landmärkena för klimatoptimerat och framtidsinriktat byggande som vi sett i Sverige. Givetvis med modern träbyggnadsteknik som en huvudkomponent. Skisserna för den imponerande byggnaden med kulturen i centrum och en hotellbyggnad i 16 våningar står placerade i foajén i kommunhuset, något som besökare inte kommer att undgå att lägga märke till.

Kulturhuset beräknas vara klart 2019 och placeringen kommer att bli mitt i stadskärnan. I det kommande kulturhuset kommer kärnverksamheten att presenteras som fyra grundpelare för idag viktiga och aktiva kulturverksamheter: Stadsbiblioteket, Västerbottensteatern, MAN – Museum Anna Nordlander och Skellefteå konsthall. Och mer än så; även varierande former av uppvisningar och gästspel kommer att ta plats och ge det nya huset ytterligare dimensioner och nya upplevelser för besökarna.

Kulturhuset med intilliggande Hotelldel i 16 våningar är designat av White arkitekter som i visionen ”Sida vid sida” tydligt angett färdriktningen för vad Skellefteås Kulturhus och Hotell ska stå för: framtiden. Genom att placera de framåtsyftande verksamheterna sida vid sida i husets mitt och öppna upp mot staden, får Skellefteås mest centrala delar ett sprudlande folkliv dygnet runt, året om. Samtidigt som skellefteåborna får demokratisk insyn i kulturhusets verksamhet, framför och bakom scenerna.

Om alla planer går i lås, blir också det fräscha projektet ett nytt landmärke för modernt träbyggande i Sverige. Här förenas teknik, nyskapande exteriör, smakfull inredning och klimatoptimerad konstruktion i en och samma nordliga nod – öppen att beskåda för omgivningen.

Kulturhuset kommer att ligga som en fond till Möjligheternas torg och byggnadens gemensamma huvudentré i söder blir den energikoncentration av liv och rörelse som platsen så väl behöver. Stadsbiblioteket och foajén öppnar sig mot Trädgårdsgatan, vilken blir en attraktiv gång- och cykelgata som knyter samman Skellefteås olika stadsdelar från nya Resecentrum ända ned till Skellefte Älv.

Av Niclas Svensson