Den 26 januari är det dags för ”Låt landet bygga staden”, Trästad Sveriges årliga konferens under Västerbottensdagarna på Grand Hotel i Stockholm. Boka in datumet redan nu!

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Varje dag kämpar kommunerna i länet med att få fram bostäder i en takt som bättre svarar upp mot efterfrågan.

Byggkranarna sträcker sig mot skyn. Nya bostäder ger tak över huvudet och välkomnas men själva byggandet orsakar störningar och påfrestningar på många sätt.

Låt landet ta hand om det i större utsträckning än i dag. På konferensen Låt landet bygga staden den 26 januari visar vi hur störningarna kan minska genom att bygga mer med modernt träbyggande i de urbana miljöerna.

Vi kortar byggprocesserna och minimerar störningarna för de omkringboende. När stora delar av byggarbetsplatsen flyttas till en fabrik blir den stökiga och tidskrävande byggarbetsplatsen ett minne blott. Transporterna till och från effektiviseras, projektets olika delar kommer när de ska och i tur och ordning.

Välkommen till Grand Hôtel i Stockholm den 26 januari klockan 10.00 för att höra hur svensk träbyggnadsindustri kan bygga stad på ett hållbart sätt. Flera ledande företag i branschen kommer att medverka under konferensen.