Flera representanter från Bostadsministeriet i Kina har under 2016 varit på besök i Sverige. Besöken har handlat om att helt enkelt lära sig mer om modernt träbyggande från svenska företag och byggherrar. I omgångar har representanter från kinesiska bostadsministeriet genomfört besök i Sverige. Bland annat ligger stora miljö- och klimatproblem med konventionellt byggande bakom det stora intresset.

Representanterna från Kina har under året träffat Näringsdepartementet, deltagit i ett trätekniskt seminarium, besökt en fabrik för prefabricerade trähus samt också Linnéuniversitet i Växjö. Via en studietur på försommaren fick de också se merparten av de högintressanta moderna flervåningshus som byggs inom ramen för Trästadssatsningen Wälle Broar i Växjö. Liknande besök har även genomförts i Norge, Tyskland och Österrike.

Representanter från Kina har också besökt det välkända projektet Strandparken i Sundbyberg, uppmärksammat nyligen för att visa upp de lägsta koldioxidutsläppen någonsin för flervåningshus i Sverige.

European Wood, ett europeiskt samarbete inom träindustrin, har varit värd för besöken. Här är bland annat branschorganisationen Svenskt Trä representerat. Svenskt Trä har, inom ramen för European Wood, arbetat nära kinesiska byggmyndigheter i syfte att överföra kunskap om normer och standarder för ett modernt träbyggande. Arbetet har innefattat studieresor, kommittéarbete och demonstrationsprojekt och pågått sedan 2005.

Satsning på träbyggnadsteknik för världens största byggmarknad

I september 2015 togs ett epokgörande beslut av Kinas regering som innebär att träbyggande ska stimuleras. I direktivet anges att användandet av trä ska öka bland annat i takpåbyggnader, utfackningsväggar, turistanläggningar, skolor, sjukhus, och övriga officiella byggnader. I slutet av 2016 är avsikten att införa normer och standarder som möjliggör höghus i trä – upp till 18 våningar.

– Kina är förstås högintressant då det utgör världens största byggmarknad och deras beslut att satsa på träbyggande betyder naturligtvis jättemycket och kommer sannolikt också att få spridningseffekter, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Av Niclas Svensson