Den 22 oktober kl 13-17 bjuder Skellefteå kommun in till invigning av utställningarna Woodland Sweden och Plots Prints Projections – Displaced. Invigningen börjar i stadshuset och fortsätter med inspirerande seminarier på stadshotellet. Läs mer i inbjudan och anmäl dig senast den 17 oktober till kundtjanst@skelleftea.se.

Woodland Sweden visar ett urval av svensk träarkitektur i ett brett spektrum: från den
exotiska vildmarken i ett ”Naturum” i Lappland, via ett daghem i en förort till Stockholm, till en
av Nordens största publika byggnader i trä som just nu uppförs i form av ett kulturhus i
Skellefteå.

I Plots Prints Projections – Displaced ger utställarna olika perspektiv på hur arkitekturens
och designens projektioner kan materialiseras i trä. Men också hur materialet trä i sig kan
utgöra en instruktion för tillverkning. De olika installationerna undersöker på olika vis
arkitekturens översättningar mellan det fysiska och digitala, konstgjorda, fiktiva och verkliga.
Till utställningen hör även paviljongen Loggia d´Ombra, som får sin tillfälliga placering i
Stadsparken.

Utställningarna har producerats av Sveriges Arkitekter för Svenska Institutet.
Ursprungsversionerna togs fram för att visas i internationell kontext – nu reser
de inom Sverige.

Invigningen arrangeras av Skellefteå kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter, Trästad Sverige, Träbyggnadskansliet, Svenskt trä och Arvet.