Den 13 december hölls ett rundabordssamtal på Näringsdepartementet för den samlade kompetensen inom träbyggande. Läs mer på regeringens hemsida.