Intresset för att bygga i trä växer hela tiden, med många stora projekt i hela landet och en ökad medvetenhet hos såväl kommuner och regioner som byggbolag, arkitekter och allmänhet. På Trästad Sveriges årliga konferens om träbyggande, på Grand Hôtel i Stockholm den 23 januari, vill vi öka takten än mer! Minskade koldioxidutsläpp, kortare byggtider och minimerade störningar i närområdet är bara några av de viktiga fördelarna med trä som byggnadsmaterial.

Plats: Grand Hôtel, Stockholm
Datum: Torsdag 23 januari 2020
Tid: Klockan 09.00-15.15
Kostnad: 800 kr exkl. moms för icke medlem. Kostnadsfritt för medlemmar (gäller högst två personer från varje medlemsföretag, övriga betalar 800 kr exkl. moms)
Sista anmälningsdag: 9 januari 2020, anmäl dig här

Program
Moderator: Monica von Schmalensee, White Arkitekter
09.00 Registrering och kaffe
09.30 Trästad hälsar välkommen

09.40 Tema: Cirkulära flöden (makroperspektiv)
• Introduktion
• ”Hållbart hela vägen”, AMF Fastigheter
• Boverket om Klimatdeklarationer
• De stora byggbolagens perspektiv på hållbart och cirkulärt byggande, med bl.a. Skanska, NCC, Peab, Veidekke Bostad och Sveriges Byggindustrier
• Wood First – processtöd för upphandling av träprojekt, med bl.a. Varbergs kommun och Vänersborgs kommun
• Utlysning cirkulärt byggande, Bioinnovation
• Det breda perspektivet – andra vinster än bara koldioxid, Borlänge kommun

12.00 Lunch

13.00 Per Bolund (Mp), finansmarknads- och bostadsminister

13.30 Tema: Cirkulärt och fossilfritt byggande (mikroperspektivet)
• Panel: Hur cirkulärt är ett stort trähus? Med bl.a. Vasakronan och Veidekke Bostad

Korta presentationer:
• FÖRNYELSEBARA MATERIAL: Introduktion om förnyelsebara byggnadsmaterial med Ekobyggportalen
• ÅTERBRUK: Återbruk/återvinning i genomförda ny- och ombyggnadsprojekt. White Arkitekter, RISE, Vasakronan m.fl
• CIRKULARITET: Timber on Top presenteras, Balticgruppen berättar om sitt påbyggnadsprojekt Glitne i Umeå
• KEYNOTE – Gunnar Wetterberg, författare och historiker

15.15 Kaffe, mingel