Välkommen till en lärande heldag om förtätning, planering, arkitektur, förvaltning, klimatkalkyler, byggsystem, bostadsförsörjning och klimatfärdplaner.

Hur bygger vi framtidens städer mer hållbart för kommande generationer? Hur säkerställer vi en hög byggtakt och därmed förutsättningar för fortsatt tillväxt i vår region?

Städerna i norra Sverige växer. Vi behöver bygga mycket, snabbt, smart och urbant, men med så liten miljö- och klimatbelastning som möjligt. Med nya regelverk och höga ambitioner för klimat och koldioxid förändras spelplanen i hela byggsektorn – från planering och projektering till byggande och förvaltning. Högre krav på tidsvinster, kostnader, kvalitet och klimat förändrar byggandet från grunden.

Kunskapsdagen arrangeras av Skellefteå kommun i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli, Sveriges Byggindustrier, Träcentrum Norr och Trästad

Datum: 21 maj 2019 | Tid: 09.30-15.00 | Plats: Exploratoriet, Skellefteå

Programpunkter
• Färdplaner för framtidens byggande. Sveriges Byggindustrier, Malmö stad, Skellefteå kommun
• Framtidens byggkalkyler – tid, kostnad, kvalitet och klimat. PEAB, Skebo – Skelleftebostäder AB, Balticgruppen AB med flera
• Industriellt byggande – bra eller begränsande? Lindbäcks, Timber on Top, LTU med flera
• Rätt system på rätt plats. Martinsons Byggsystem KB, Derome Plusshus AB, AR Bygg, WSP med flera

Detaljerat program kommer inom kort.

Moderator
Carl Wangel, ansvarig för kommunikation och public affairs på Sverige Träbyggnadskansli

Anmälan senast onsdag 15 maj. Klicka här!

För mer information, vänligen kontakta utvecklingsstrateg Britt-Inger Olofsson: britt-inger.olofsson@skelleftea.se