Hallå där Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad.

Vad ska du tala om på Trästads konferens i Stockholm den 24 januari?
– Jag ska berätta om möjligheterna för ett byggherredrivet framtagande av en lokal färdplan för en klimatneutral värdekedja inom bygg och anläggning i Malmö år 2030. Malmö stad har som målsättning att bli Sveriges klimatsmartaste stad. Vår egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och staden som geografi år 2030. De nuvarande målen är dock endast kopplade till energi och trafik. Därför tittar vi på möjligheten att inkludera behovet av omställning från ett konventionellt till ett klimatneutralt byggande. Det kommer att krävas ett ökat träbyggande och fler miljöeffektiva hybrider mellan olika material för nå dit.

Vilka förväntningar har du på konferensen?
– Jag vill lära mig mer om träbyggande och hoppas att vi tillsammans kan skapa en snöbollseffekt inom klimatneutralt byggande.