Den 1 augusti tillträdde Helene Hellmark Knutsson som landshövding i Västerbottens län samt ordförande i Föreningen Trästad Sverige. Tidigare har hon bland annat varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna samt minister för högre utbildning och forskning (2014-2019).

Hur ser du på din roll som ordförande i Trästad?
– Som Trästads ordförande arbetar jag för en ökad kunskap om träbyggandets fördelar, vilket förhoppningsvis bidrar till ett ökat byggande runt om i landet. Modernt träbyggande efterfrågas och drivs av samhällets hållbara omställning. I ett nationellt perspektiv kommer en ökad användning av trä i byggandet starkt bidra till att minska Sveriges utsläpp av koldioxid och därmed hjälpa till att nå målet om koldioxidneutralitet 2050. Trästad behövs för kunskapsöverföring, spridande av goda exempel samt att stimulera innovation och utveckling av nya byggsystem med den svenska skogen som råvara.

Du är även landshövding i Västerbotten, vilken position har regionen när det gäller träbyggande?
– Västerbotten är långt framme när det gäller träbyggande. Vi har två stora husproducenter i Martinsons och Derome i länet och ett flertal mindre företag. Dessa företag ligger i glesbygd och bidrar på sätt till regional utveckling även utanför tätorterna. Umeå har satsat mycket på påbyggnader och är känt för sina många flerfamiljshus med nya våningar i trä. I Skellefteå byggs nu kulturhuset Sara som redan innan det står klart är känt långt utanför länet och träkretsen.