Vid Trästads årsmöte i oktober 2023 valdes en ny styrelse bestående av följande ledamöter:

  • Helene Hellmark Knutsson (ordförande, omval), landshövding i Västerbottens län
  • Janet Ågren (vice ordförande, omval), Umeå kommun
  • Claes Clausen (omval), Skövde kommun
  • Andreas Olsson (omval), Växjö kommun
  • Veronica Zetterberg (omval), Falu kommun
  • Tobias Carlsson (nyval), Varbergs kommun
  • Annamaria Hedlund (nyval), Skellefteå kommun
  • Erik Gutiérrez-Aranda (nyval), Sundbybergs stad
  • Jenny Sjöstedt (nyval), Västra Götalandsregionen
  • Henrik Sjöberg (nyval), Karlstads kommun