Håbo kommun har via anordnande av markanvisningstävling tagit initiativ till ett projekt som ska bli ett höghus i 17 våningar i trä och glas intill Resecentrum i Bålsta. Byggnaden ska rymma 55 bostäder, kontor i tre plan samt en restaurang och cafédel i bottenplanet. Allt sker i regi Håbohus i samarbete med Bjerking Fastighetsutveckling.

Byggkonstruktionen i modern träbyggnadsteknik är det bärande elementet i det kommande projektet, medan fasaderna i glas ska bidra till byggnadens relativt låga vikt. Innovativt är också att Håbohus ska ha vindturbiner högst upp som ska täcka hälften av byggnadens elförsörjning. Det färdiga huset kommer att vara en viktig symbol för Bålsta centrum och därtill utgöra en kombination av klimatoptimerad teknik kombinerat med ett smart energisystem.

– Vi använder ett välkänt byggnadsmaterial på ett nytt och spännande sätt och gör samtidigt en insats för miljön. Ambitionen är att skapa ett unikt boende och samtidigt en byggnad som hela Håbo kan känna sig stolta över. Vi är fantastiskt glada över att ha fått det här uppdraget, säger Mats Norrbrand, VD för Håbohus AB.

– Vi behövde dels uppfylla samtliga tävlingskriterier och kombinera det med ett lätt och luftigt intryck där vi synliggjort den primära träkonstruktionen, dels skapa en byggnad som det går att få driftsekonomi som hyreshus på och samtidigt skapa något som är byggbart. Eftersom byggnaden ligger i framkant på vad som hittills varit tekniskt möjligt har vi i tidigt skede kvalitetssäkrat byggsystemet, säger Björn Johanson, avdelningschef på Bjerking Fastighetsutveckling.

Det pågår en inofficiell tävling för närvarande i världen som handlar om att bygga det högsta huset med bärande trästomme. Hus högre än tio våningar uppförts eller planeras i bland annat Storbritannien, Australien, Österrike, Kanada, Norge, Finland och förstås – i Sverige. Bland de ”träskyskrapor” som uppförts är för närvarande ”Treet” högst med sina 14 våningar – i Bergen på Norge västkust. Nu ansluter således Bålsta Centrum i Håbo kommun sannolikt till den exklusiva skaran.
Av: Niclas Svensson
Bild: Höghus i sjutton våningar med bärande träkonstruktion och fasad i glas planeras i Bålsta centrum – i regi Håbohus i samarbete med Bjerking. Illustration: Urban Ceder