Den högaktuella klimatfrågan stod i fokus när GS Facket med förbundsordförande Per-Olof Sjöö i spetsen anordnade kongress i Västerås 20-22 maj. Det som förenar GS Fackets medlemmar är att alla jobbar med den unika, förnybara skogsråvaran i sitt dagliga arbete. Och det rubricerade citatet är hämtat från Per-Olof Sjöös inspirerande inledningstal, som pekade ut goda framtidsutsikter för de 112 kongressombuden.

Sedan några år tillbaka har GS Facket vänt en negativ medlemsutveckling. Enkelt uttryckt så har ett allt mer rationellt skogsbruk och en processtyrd sågverksindustri inneburit färre arbetstillfällen, men detta vägs upp av att vidareförädlande industri istället gett fler jobb. Inte minst en växande näring kring industriellt träbyggande. Sannolikt bygger GS Fackets medlemmar redan idag flest bostäder åt svenska folket och förbundet är gietvis också medlemmar i Trästad Sverige och bedriversedan många år ett målmedvetet arbete för ökat byggande i trä.

Och resultatet är att snart sagt varje kommun i Sverige också nu bygger flerbostadshus och allehanda andra byggnader med trästommar i rationell och klimatsäker byggteknik. Inte minst i Västerås där kommunägda Mimer inom kort inviger det uppmärksammade kvarteret Mesanseglet i sex våningar.

– Klimatet är en ödesfråga för mänskligheten, fortsatte Per-Olof Sjöö i sitt uppmärksammade inledningstal. Och klimatförändringen är redan här. Nu har vi sju månader i rad slagit värmerekord på jorden. Därför måste vi intensifiera arbetet med insatser som minskar koldioxidutsläppen. Skogen och dess produkter kommer att spela en avgörande roll i den nödvändiga övergången till det hållbara samhällsbygget. Och det är där GS Fackets medlemmar redan finns.

GS Facket jobbar också hårt sedan många år med att stärka basen i det fackliga arbetet – det som sker ute på alla arbetsplatser runt om i Sverige. De beslut som fattas på en kongress ska ha sin grund i diskussionerna på arbetsgolvet, underströk Per-Olof Sjöö:

– Det är viktigt att vi får en bred diskussion ute på våra arbetsplatser inför de beslut som fattas på kongressen. Det breddar demokratin och ger ombuden bättre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Per-Olof Sjöö omvaldes till förbundordförande och nya i förbundsledningen är också Madelene Engman och Bo-Arne Andersson. Kongressen fick under inledningsdagen också höra till anförande av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och under söndagen gästtalade näringsminister Mikael Damberg.

Av Niclas Svensson

hej

dig