Under torsdagen 22 september startade BoKlok försäljningen av 105 lägenheter i Glasberga Ängar, Södertälje. Säljstarten hölls i självaste Kungsträdgården i Stockholm i samband med att BoKlok firar 20-årsjubileum. Bostäderna kommer att stå färdiga för inflyttning våren 2018.

Produktionen av bostäder i regi BoKlok är ett bra exempel på modern, klimatsäker och industriell träbyggnadsteknik. I två decennier har teknik och processer förbättrats, och för några år sedan lanserades BoKlok Flex, som är flerbostadshus i 2-5 våningar. Ett utvecklingssteg som nu etablerats vilket gör BoKlok till ett attraktivt alternativ direkt i den urbana miljön.

Glasberga Sjöstad är ett område som ligger nära naturen och är en nyetablerad stadsdel i Östertälje med blandad småhusbebyggelse och flerbostadshus.

Lägenheterna i Glasberga Ängar i Södertälje har två, tre och fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm och uppförs som bostadsrätter. Priserna kan hållas nere genom den industriella byggteknikens ”upprepningseffekter”.

– Vi bygger husen i fabrik och kan därför använda rationella tillverkningsprocesser. Dessutom minskar vi då påverkan på miljön och klimatet och skyddar husen från väder och vind, säger Björn Bruér, projektledare på BoKlok.


Av Niclas Svensson

Bild: BoKlok genomför sitt största projekt hittills i Glasberga Ängar i Södertälje.
Illustriation: BoKlok