Vid Johannesborgsparken i Linköping uppförs stadens första flerbostadshus i KL-trä, Valla Berså. Martinsons slutför under januari månad leveranserna till det runda hus med hög klimatprofil – och som ska vara klart för inflyttning hösten 2017. Det handlar om 69 bostäder samt lokaler för butiks- och caféverksamhet. Byggherre är Lindstén Fastigheter.

Linköping har byggt ett antal flervåningshus med bärande träkonstruktioner, det första i kvarteret Orgelbänken så tidigt som 1994-95. Då var det Skanska som uppförde bostadshusen med platsbyggd teknik. Därefter har det uppförts ytterligare ett antal bostadsprojekt, och bland annat ett stadsbibliotek med högt träinnehåll. Nu kommer emellertid det första flervåningshuset i KL-trä, och där miljö och klimat är centrala faktorer bakom valet av byggteknik.

– Det känns självklart men ändå väldigt glädjande att de valt KL-trä till ett hus med en så tydlig miljöprägel. Valla Berså är dessutom ett fint exempel på materialets möjligheter också när det gäller mer fantasifulla konstruktioner, säger Johan Königsson, projektledare på Martinsons.

Totalt levererar Martinsons 1450 m3 KL-trä och 3800 m2 regelvägg till Valla Berså – som är format runt såsom en berså, vilket namnet antyder. Valla Berså präglas av ett klimat- och hållbarhetssfokus, vilket omfattar val av material, byggmetoder och energiförsörjning. Enbart KL-träet i huset binder drygt 950 ton koldioxid, visar miljövarudeklarationer som Martinsons låtit EPD Norge ta fram.

– Jag tror på att bygga i trä. Det binder koldioxid och alla som bott i ett trähus vet hur bra man mår av det eftersom det ger ett skönt inomhusklimat. Hållbarhetstanken genomsyrar även valet av andra material i huset så det här blir faktiskt det mest hållbara projekt jag jobbat med, säger Peter Lindstén, ägare av Lindsténs Fastigheter som är byggherre för Valla Berså.
Det blir ett sunt och energisnålt hus som lever upp till Nära Noll Energihus, Sunda Hus och Miljöbyggnad.

Fakta Valla Berså

Valla Berså består av 69 hyresrätter, samt lokaler för butiks- och caféverksamhet. Husets energi tas från solceller på taket och från tio borrhål, 230 meter djupa. Byggnationerna inleddes våren 2016 och huset beräknas stå inflyttningsklart senhösten 2017. Valla Berså är ritat av Winell & Jern Arkitekter och byggs av Åhlin & Ekeroth. Byggherre är Lindsténs fastigheter. Martinsons leveranser omfattar 1450 m3 KL-trä och 3800 m2 regelvägg och pågår mellan hösten 2016 och januari 2017.

Av Niclas Svensson