Götenehus har nyligen startat den första etappen i Skövdes stora satsning på Frostaliden – som också kommer att bli ett av Sveriges största sammanhängande bostadsområde med byggnadsstommar i modern träbyggnadsteknik. När området står klart kommer det att omfatta ungefär 350 bostäder.

Frostalidens första etapp består av två sjuvåningars trähus med sammanlagt 48 bostadsrätter i regi Götenehus och kommer att ha en fantastisk placering vid Billingens fot. Den 21 september togs första spadtaget (en spade med tre handtag) av kommunalrådet Katarina Jonsson, VD för Götenehus Group AB Claes Hansson och inte minst en blivande bostadsinnehavare.

Projektet Frostaliden kommer att bli ett landmärke för klimatoptimerat träbyggande i hela Västsverige. Skövde är också en innovativ kommun med stark tillväxt. År 2030 beräknas antalet invånare blivit 63 000 jämfört med 50 000 idag. För att klara målet behöver det byggas fler bostäder. Det handlar om en ökningstakt om minst 300 nya bostäder årligen.

Frostaliden kommer att ha en hög målsättning när det gäller hållbarhet och klimatoptimerade lösningar. Ett antal parkeringsplatser förses med elstolpar för laddning av el/hybridbilar och närhet till natur och friluftsaktiviteter.

– Frostaliden är ett byggprojekt som passar Götenehus perfekt. Vi har som bekant en lång och gedigen erfarenhet av att bygga trähus och det är speciellt intressant att överföra våra kunskaper till ett flerbostadsprojekt med en tydlig miljöprofil, säger Andreas Gustafsson, chef för projektutveckling på Götenehus.

– Även för flerfamiljshus finns det fördelar att bygga stomme, balkar och bjälklag av trä. Vi kan exempelvis erbjuda en väldigt bra ljudisolering mellan de olika våningsplanen, vilket kanske inte stämmer överens med den generella bilden av trähus, avslutar Andreas Gustafsson.


Av Niclas Svensson

Bild: Götenehus är först ut i det innovativa projektet Frostaliden vid foten av Billingen i Skövde. Illustration: Götenehus