Linnaeus Universitet i Växjö är värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic.  Konferensen äger rum den 27-28 september och är ett fantastiskt tillfälle för akademi och företag att träffas och utbyta erfarenheter samt lära av de bästa inom träbyggande.

Mer information och anmälan