Det europeiska forskningsprojektet Wood2New visar på vetenskaplig grund, att trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Forskarna i projektet har slagit fast att trä är unikt genom sin höga hållfasthet i förhållande till vikten, är lättbearbetat, förnybart och att det därtill finns tillgängligt i stora mängder. Av biomassan som avverkas, används bara en bråkdel till byggande. Den träbaserade byggprocessen uppvisar därtill radikalt kortare byggtider, en bättre arbetsmiljö och erbjuder arkitekter och konstruktörer stor flexibilitet och frihet. Med mer trä i byggandet binder och lagras koldioxid och bättre utjämning av luftfuktigheten inomhus.

– Ett ökat bruk av trä ger stor positiv påverkan på både hälsa och miljö och innebär stora affärsmöjligheter, konstaterar Tomas Nord, som är universitetslektor vid Linköpings universitet, och som också ansvarat för ett par delprojekt inom projektet Wood2New – Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction.

Forskare i Finland och Norge har kunnat konstatera att trä suger upp och avger fukt och på så sätt genererar ett bättre inomhusklimat. Exempelvis när vi duschar eller kokar mat på spisen ökar luftfuktigheten, träet suger upp fukten och avger den sedan när luften åter blir torrare. Dessa processer har studerats med värmekamera vilket visat att när fukten tas upp av träet avgår värme som värmer upp rummet.

I praktiken kan detta innebära närmast häpnadsväckande resultat när det gäller energieffektivitet. I det kända höghusprojektet med åttavåningars massivträhus i Sundbyberg, projektet Strandparken, beräknades initialt att det skulle krävas 74,6 kWh per kvadratmeter och år för uppvärmning. Resultatet efter inflyttning kan konstateras till 49,2 kWh per kvadratmeter och år.

– En orsak till den låga förbrukningen kan vara träets inneboende egenskaper att hålla energi över dagen, säger Kristine Nore från Treteknisk.

I ett delprojekt där forskarna undersökt emissioner från olika typer av trä har de inte funnit några skadliga halter av exempelvis flyktiga organiska ämnen.

Forskare vid Treteknisk och Aalto-universitetet har även studerat möjligheterna med att använda mer trä inom vårdsektorn:

– Trä uppfattas som naturligt och möbler i trä blev de mest uppskattade, träets lugnande egenskaper, bättre akustik och bättre luftkvalitet bidrar till det. Trä i vårdmiljön rekommenderas av 90 procent av de tillfrågade, men det gäller att undvika fogar som samlar damm, säger Yrsa Cronhjort, arkitekt och koordinator för Wood2New, Aalto University i Finland.

De samlade resultaten i forskningsprojektet innebär ett konstaterande att trä även i interiöra lösningar har en påverkan på såväl byggnadens miljömässiga fotavtryck som för de boendes välbefinnande.

Fakta projektet Wood2New:

  • Projektet Wood2New – Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction koordineras av Yrsa Cronhjort, Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur.
  • I projektet ingår ett femtontal partners från sex länder, inklusive forskare från Building Research Establishment, BRE, i Storbritannien, Holz Forschung, Österrike, Treteknisk Norge, Aalto University, Finland och Linköpings universitet, Sverige.
  • Finansieringen kommer från WoodWisdom-Net forskningsprogrammet tillsammans med nationella finansiärer inom ramarna för ERA-NET plus Action WoodWisdom-Net+.
  • Resultaten finns samlade på www.wood2new.org

Av Niclas Svensson

Bildtext: Forskarna i projektet Wood2New framträder vid Timber Expo i Storbritannien i oktober 2016. Foto: Wood2New