Masonite Beams i Rundvik utanför Nordmaling i Västerbotten är den ledande tillverkaren av träbaserade I-balksystem i Norden. Under tisdagen den 4 juni besökte Magdalena Andersson, Trästads ordförande och landshövding i Västerbottens län, företaget.

Masonite Beams är en ny medlem i föreningen Trästad.

Företaget har idag 70 anställda och all produktion sker i Rundvik, Västerbotten. Traditionen av träföretagande på orten är stark. Redan 1861 startades det första sågverket i Rundvik. 1929 inleddes den masonittillverkning som ligger till grund för vad företaget utvecklats till fram till idag.

1974 startade tillverkningen av I-balkar. Nya möjligheter öppnades och efter att ägaren investerat i en ny produktionslinje 2009 har produktionen ökat och den uppgår till 5,1 miljoner löpmeter per år. Företaget ser marknaden växa och spår att träbyggandet och efterfrågan på lättbalk kommer att öka. Att bygga stora konstruktioner med hjälp av en relativt liten mängd träråvaror är effektivt och miljövänligt.

Länsstyrelsen leder och samordnar nu arbetet med att på regeringens uppdrag ta fram ett regionalt skogsprogram. Landshövding Magdalena Andersson ingår i styrgruppen.

– Vi är nu inne i en intensiv fas. Dialogmöten har inletts inom ett antal temaområden. Skogsbruk, processindustri, träindustri, skogsteknik, rennäring, besöksnäring och friluftsliv, mat från skogen, naturvård, kulturmiljövård, samt forskning och utbildning, säger Magdalena Andersson.

Syftet med programmet är att befästa och utveckla Västerbottens ställning som ett av Sveriges mest spännande och innovativa skogslän. Arbetet med skogsprogrammet ska bidra till en bred och konstruktiv dialog om skogens roll för en hållbar samhällsutveckling och en utvecklad bioekonomi.

På bilden från vänster:

Nina Pernehall, Ekonomi/HR-administratör
Alexandra Huuki, Ekonomichef
Magdalena Andersson, Landshövding
Tommy Persson, Teknikchef
Mantas Dovidavicius, Affärsutvecklingschef

Foto: Jörgen Boman, Länsstyrelsen Västerbotten