Under invigningshelgen av världens största arkitekturbiennal har Föreningen Trästad ordet. Det internationella namnet är Wood City Sweden och ämnet är inte långt därifrån: varför ska framtidens städer byggas i trä, och hur gör vi det på bästa sätt? Det vet Wood City Sweden.

Klimat i fokus

Kärnfrågan och fokus för Föreningen Trästad är dock klimatet och hur framtidens hållbara trästäder möter men också implementerar och förverkligar den antagna klimatmålen i Agenda 2030.

Träbyggande möter på ett bra sätt en stor del av de globala målen som är satta för hållbarhet. Det här är ganska enkelt: För att vi här och nu och med befintliga resurser ska kunna klara klimatmålen så måste vi välja trä i byggandet. Det är det enda förnybara byggmaterialet vi har och det binder koldioxid till skillnad från i princip alla andra byggmaterial. Vi vet varför det ska göras och även hur det ska göras. Men det behövs mer kunskap och konkret vägledning för att mobilisera landets aktörer inom byggandet, menar Jessica Becker, arkitekt med gedigen träbakgrund och koordinator på Trästad.

Globala klimatmål blir konkreta – med träbyggande

Föreningen Trästads seminarium i Venedig äger rum måndag 28 maj. På scenen diskuteras bland annat vilka utmaningar vi står inför, men inte minst hur träbyggande i större skala möjliggörs med rätt strategi och verktyg, samt hur modern träarkitektur tar plats och formar Sveriges framtida städer.

Träbyggandet hjälper till att realisera de globala klimatmålen på ett väldigt konkret sätt. På alla nivåer och för olika ändamål kan man jobba med att öka träanvändandet. De finns även andra fördelar, som kortare byggtider, mer kostnadseffektiva lösningar och lättare konstruktioner, men trä har inte minst bevisade positiva egenskaper för hälsa och välmående. För att nå dit behövs det dock rätt kunskap, en genomarbetad strategi och samverkan mellan olika parter. Där har vi vårt främsta uppdrag, säger Jessica Becker.