Under vår träbyggnadskonferens på Grand Hôtel i Stockholm den 23 januari gjordes videointervjuer med flera av föreläsarna. Klicka på namnen nedan för att se filmerna:

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund

Michael Eskils (hållbarhetschef AMF Fastigheter) och Pernilla Wåhlin Norén (stadsarkitekt Borlänge kommun)

Anna Denell (hållbarhetschef Vasakronan) och Anders Tväråna (arkitekt White arkitekter)