Datum:

https://skogsindustrierna.confetti.events/forskningsagendansdag2021/