Datum:

https://www.svenskttra.se/om-oss/vad-gor-vi/filmer-fran-seminarium-ingenjorsmassigt-byggande-i-tra/seminarium-for-ingenjorsmassigt-byggande-i-tra-2022/