Vår konferens Planera för trästäder lockade 160 deltagare i form av byggherrar, materialleverantörer arkitekter, entreprenörer med flera. På förmiddagen var det tema strategi/planering och på eftermiddagen tema byggande. Samtalen leddes av moderator Maria Wetterstrand, vd på Miltton Purpose och tidigare språkrör för Miljöpartiet. Dagens keynote var Andrew Waugh från Waugh Thistleton Architects i London.

– Vi på Trästad vill tacka alla besökare och föreläsare för en givande konferens. Diskussionen om träbyggande har nått en ny nivå. Det är inte längre en fråga om vi ska bygga i trä utan hur vi ska förverkliga projekten, säger projektkoordinator Jessica Becker.

Här kan du ladda ner föredragshållarnas presentationer.

Vad tar du med dig från konferensen?

Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso

– Jag tycker att föreläsningen av den brittiske arkitekten Andrew Waugh var mycket inspirerande. Det är roligt att höra när någon i föreskrivande led har kunskap om materialet trä men även förståelse för de utmaningar som utförandeledet ställs inför. På så sätt kan projektprocessen optimeras.

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande


Foto: Tobias Sterner

– Josephine Nellerup från Malmö stad presenterade ett intressant och ambitiöst upplägg för klimatneutralt byggande. Det var också spännande att lyssna på arkitekten Andrew Waugh som är en pionjär med stor erfarenhet av träbyggnadsprojekt. Trä är en del av lösningen på hållbarhetsfrågan inom bygg och fastighet, inte minst genom användningen av KL-trä som öppnar upp nya möjligheter.