Den 10 juni kl 13-15 håller Föreningen Trästad Sverige ett digitalt årsmöte för sina medlemmar. Anmäl dig senast den 8 juni till asa.lundvall@trastad.se, ange även vilken workshop du vill delta i (se nedan).

Program

Kl 13-14 Årsmöte
Kl 14-15 Workshop

Välj workshop

• Hur ökar vi kunskapen om möjligheterna med träbyggande i hela värdekedjan?
– Utbildning av upphandlare, politiker, kalkylerare, arkitekter
Samtalsledare: Sandra Frank, Arvet

• Hur kan Trästads verksamhet expandera genom samverkan regionalt med medlemmar och andra aktörer?
– Regionernas roll, branschförbund och kommunalförbund
Samtalsledare: Magnus Falk, Trästad

• År 2030 – omställning av byggbranschen, lokala färdplaner och handlingsplaner
– Prat eller verkstad? Hur stödjer föreningen mer verkstad?
Samtalsledare: Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

• Klimatdeklaration – grön upphandling – grön finansiering
– Hur ser incitamenten ut? Hur kan Trästad stötta en starkare kedja?
Samtalsledare: Catharina Winberg, Växjö Kommunföretag

Samtliga grupper kommer även diskutera hur coronapandemin påverkar byggandet respektive trähusbyggandet? Hot eller möjlighet? Vad kan vi påverka när läget normaliseras?