I den klassiska biskopsstaden Lund i Skåne tillskapas nu stadsdelen Brunnshög, ett nytt projekt för hållbar, attraktiv stadsutveckling och ny byggnadsteknik. Och det innovativa träbyggföretaget Derome är med i projektet och uppför nio plusenergihus, i modern träbyggnadsteknik och med klimat och miljö som fokus.

Den nya stadsdelen Brunnshög kommer enligt planerna att präglas av forskning, framtid och utveckling. Lunds kommun planerar för en utbyggnad i området, som förväntas kunna kunna hysa 2 000–3 000 bostäder samt arbetsplatser för 15 000–20 000 människor när det är färdigställt.

– Det känns väldigt bra att vi kan vara med och bidra till framtidens hus genom vår kunskap och kompetens inom husbyggnation, säger Peter Mossbrant, VD för Derome Hus AB. Vi tycker det är viktigt att ligga i framkant när det gäller både byggnadsteknik och samhällsutveckling och det blir väldigt spännande att kunna utveckla det i en så innovativ stad som Lund.

Två nya, framstående forskningsanläggningar, ESS (europeiskt initiativ) och MAX IV (svenskt initiativ) är tanken att Lund ska bli en allt mer globalt attraktiv stad och skapa fler kreativa mötesplatser mellan människor. Förhoppningen är att locka till sig fler i en kommande expansion av staden.

Lunds kommun satsar för att göra det nya forskningsområdet till en ny klimatoptimerad stadsdel, Brunnshög. Med mål och vision som handlar om hållbart stadsbyggande och om att den historiskt intressanta staden Lund kan utgöra ett globalt sett högintressant utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation.

Av Niclas Svensson