Träinnovationsklustret i Skellefteå i samarbete med Trästad, arbetar målmedvetet och långsiktigt med att sprida kunskap om klimatsmart byggande, även internationellt. Skellefteås satsningar på hållbara livsmiljöer gör staden attraktiv för studiebesök från hela världen. I dagarna tog vi emot en delegation från Brasilien.

– Vi är här för att lära mer om hur vi kan stimulera till användande av massvirke, i första hand till offentliga byggnader men även privata. Vi vill få erfarenheter och förbereda oss för nya möjligheter till klimatneutral, grön ekonomi, sa Silvio Barros, Board Concultant vid Federation of Industries of Paraná (FIEP) Brasilien, som var en deltagarna.

Utbyte för att lära och inspireras

Under en förmiddag på Sara kulturhus fick den Brasilianska delegationen möta Helene Hellmark Knutsson, ordförande Trästad och landshövding i Västerbotten, Jessica Becker arkitekt, Trästad och Susanne Rudenstam CEO Träbyggnadskansliet, tillsammans med representanter från Skellefteå kommun. Ovanstående talade utifrån programpunkter som: Träbyggandets viktiga del i det moderna samhällsbyggandet, strategistöd till kommuner och regioner som vill bygga mer i trä, och industriell träkonstruktion i Sverige.

Efter en guidad rundvandring i Sara kulturhus fortsatte delegationen vidare till Campus Skellefteå där de bland annat fick höra mer om Luleå tekniska universitets projekt CT WOOD, som med avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg, effektiviserar råvaruutnyttjandet i trävärdekedjan från skog till färdig produkt.

Det här är tredje gången en delegation från Brasilien besöker Skellefteå. Denna gång deltog Paranás guvernör tillsammans med en stor grupp medarbetare och beslutsfattare från olika samhällsstrategiska verksamheter i södra Brasilien.

Läs gärna mer om tidigare studiebesök, bland annat från Tysk-Svenska Handelskammaren och från Lettland, på Träinnovationsklustrets webb.

 


Jessica Becker arkitekt Trästad, Helene Hellmark Knutsson ordförande Trästad och Susanne Rudenstam CEO Träbyggnadskansliet, deltog som talare vid besöket från Brasilien. Här tillsammans med Britt-Inger Brisádottir, samordnare Träinnovationsklustret Skellefteå