Det är dags för fler att ställa om till modernt träbyggande – klimatarbetets snabbspår. Det skriver Susanna Rudenstam från Sveriges träbyggnadskansli i en debattartikel på Altinget.