Växjö kommun och Linnéuniversitetet har genom Viable Cities tagit fram verktyget ByggCO2llen.

Verktyget är en prototyp med mål att ge en bild av hur olika materialval kan ändra klimatpåverkan av en byggnad och hjälpa till att fatta materialbeslut tidigt i byggprocessen. Resultatet ska inte ses i exakta siffror utan som ett sätt att jämföra olika val och storleksordning på utsläppen. ByggCO2llen är gratis och fri att utveckla.

Läs mer på BYGGKOLLEN (viablevaxjo.se)