Magnus Falk vikarierar som Trästads projektkoordinator medan Jessica Becker är föräldraledig.

Magnus Falk arbetar idag som projektledare på RISE, enheten Träbyggande. Tidigare byggde han upp företagsnätverket Energi- och Miljöcentrum (EMC) i Halland under tio år där han också drev projekt inom hållbart samhällsbyggande och stora hus i trä. Han bor i ett trähus som han har ”ritat och byggt själv” och utgår från Göteborg i tjänsten. Magnus har samverkat med föreningen Trästad Sverige i flera år och ingår i styrelsen sedan 2019.