Vår idé om hur framtidens hållbara samhälle skulle se ut omkullkastades av pandemin. Nu måste vi tänka om. Hur vill vi bo och jobba? Hur ser det optimala samhället ut ur olika hållbarhetsperspektiv? Kan det vara så att det nya samhället ska skapas i mindre skala? I mindre städer och sub-urbana miljöer? Är det en ny trädgårdsstad som kan vara lösningen?

Och hur får vi skogen att räcka till? Skogen behövs till många viktiga ändamål – allt från viktiga naturmiljöer och bäddar för biologisk mångfald till råvaruresurs som ersätter fossila material. För att möta framtiden på bästa möjliga sätt behöver vi bruka skogen på ett hållbart. Hur kan vi ta ännu bättre hand om skogsråvaran? Kan vi materialoptimera och bygga smartare? Välkommen till ett hybridmöte då dessa frågor diskuteras med utgångspunkt i samhällets behov, marknadsmogna lösningar och teknikutveckling. Vi samlas på Hotel Skeppsholmen i Stockholm men det är även fullt möjligt att delta via länk som skickas vid anmälan.

Ladda ned programmet här!

Anmälan
Välkommen till ett intressant och givande hybridmöte om framtidens hållbara samhälle.
Pris: Medlem 500 kr | Icke medlem 950 kr | Sista anmälningsdag 15 maj 2022.
Anmäl dig här!