Under konferensen ”Låt landet bygga staden” på Grand Hotel i Stockholm utdelade Trästad Sverige för första gången utmärkelsen Trästadens Gnista. Och utmärkelsen gick till Arne Olsson, VD för Folkhem. Med utmärkelsen vill Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande.

Folkhem och dess VD Arne Olsson har uppmärksammats för sin konsekventa och målmedvetna satsning på klimatsäkert, modernt träbyggande. Mest i fokus har förstås varit projektet Strandparken, åttavånings massivträhus med ”svenskt rekord” i låga klimatutsläpp för ett flerbostadshus någonsin. Men Folkhem har också många andra moderna träbyggnadsprojekt på sin meritlista.

Juryn motiverade valet av Arne Olsson:

”Arne Olsson är en pionjär och banbrytare som med Sveriges högsta flervåningshus i massivträ visade att det är möjligt. Med en till synes aldrig sinande entusiasm och energi delar han generöst med sig av sina erfarenheter och förklarar varför det också är nödvändigt att fler följer efter. Arne Olsson har fört svenskt träbyggande ut i vida världen men också fört världen till svenskt träbyggande genom att på bara några år ha tagit emot åtskilliga tusentals besökare från 150-talet länder i Strandparken, Sundbyberg. Arne Olssons och Folkhems betydelse för det svenska träbyggandets genombrott kan inte överskattas”.

Trästadens Gnista har fått sitt namn från boken ”Den tändande gnistan: hur små faktorer kan förändra världen”, som är skriven av den engelsk-kanadensiske författaren och journalisten Malcolm Gladwell. I original hette boken The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference och den teoretiserar om varför avgörande förändringar i samhället ofta sker plötsligt och oväntat.

Utmärkelsen kommer att delas ut en gång om året.