Sedan årsskiftet har antalet medlemmar i föreningen Trästad nästan fördubblats. Det är både kommuner, byggherrar, byggentreprenörer, arkitektkontor och akademi bland de nya medlemmarna.

-Det är jättekul och vi hälsar alla mycket välkomna. Ju fler vi är , desto starkare röst får vi, säger Magdalena Andersson, ordförande i Trästad och till vardags landshövding i Västerbotten.

Till detta ska läggas att regeringen sett Trästads betydelse och tilldelat föreningen totalt 6 miljoner kronor under en treårsperiod för att sprida kunskap och goda exempel inom det moderna träbyggandet.

-Det tillsammans med ett ökat medlemsantal gör att vi se de närmaste åren an med tillförsikt. Ska vi minska klimatbelastningen från byggsektorn är ett ökat träbyggande nödvändigt, säger Magdalena Andersson.

Vill din organisation/företag också bli medlemmar kan du ansöka om medlemskap via hemsidan. Har du idéer, frågor eller synpunkter på Trästads verksamhet är du välkommen att skicka ett mejl till Trästads projektledare och koordinator Lennart Sjögren. Honom når du på lennart.sjogren@gavlenet.se.