Regeringen kommer att fatta beslut om ett bidrag på totalt sex miljoner kronor till föreningen Trästad Sverige vid morgondagens regeringssammanträde. Beslutet innebär att Föreningen Trästad Sverige, där Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är ordförande, får totalt 6 miljoner kronor fördelat över tre år.

– Vi är mycket glada för detta. Med dessa resurser kan Trästad bli den katalysator som behövs för att ta det moderna träbyggandet ytterligare ett steg framåt, säger Magdalena Andersson, landshövding Västerbotten och ordförande i Föreningen Trästad.

Bidraget till föreningen Trästad Sverige är en åtgärd som stödjer arbetet med det nationella skogsprogrammet. Visionen för programmet är ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Idag står träbyggandet för cirka 80-90 procent av nybyggnationen av småhus. Antalet nybyggda flerbostadshus med stomme av trä har ökat de senaste åren och ligger runt tio procent.