Vårdboende, Haninge

  •  

U-format vård- och omsorgsboende av lätta trämoduler som samspelar med tallskogen. Bas av prefabricerad betong. 54 lägenheter.


Adress: Tuvvägen 5, Haninge
Arkitekt: SR-K (Scott Rasmusson-Källander)
Byggherre/Beställare: Svenska Vårdfastigheter AB
Bruttoarea: 4 500 kvm
Färdigställt: 2015
Läs mer: http://sr-k.se/tuvvagen/

Har du frågor? eller vill du bli medlem?