Intresset för att bygga i trä växer hela tiden, med många stora projekt i hela landet och en ökad medvetenhet hos såväl kommuner och regioner som byggbolag, arkitekter och allmänhet. På Trästad Sveriges årliga konferens om träbyggande, på Grand Hôtel i Stockholm den 23 januari, vill vi öka takten än mer! Minskade koldioxidutsläpp, kortare byggtider och minimerade störningar i närområdet är bara några av de viktiga fördelarna med trä som byggnadsmaterial.

Läs hela programmet här

Anmäl dig här