Så blir trähus en grund för framtidens städer
Som ett led för att öka bostadsbyggandet i trä bjuder Södra, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun och Linnéuniversitetet in till en trähussafari i Växjö den 1 september kl 09.30.