Med färska rapporter som innebär att moderna flerbostadshus med trästomme uppvisar rekordlåga koldioxidutsläpp visar Växjö vägen. Här byggs Europas första moderna stadsdel med bärande konstruktioner i klimatsäker träteknik. Under fredagen den 26 augusti fick intresserade deltagare följa med på Trähussafari runt om i Växjö och se hur modern träbyggnadsteknik leder en modern stadsutveckling, med hållbarhetens alla delar i fokus.

Avsikten med ”Trähussafarin” är förstås att Växjö stad mer än gärna delar med sig av sina erfarenheter från en långsiktig och medveten satsning på att bygga stora hus med trästomme. Den moderna trästaden växer nu fram i området Wälle Broar mellan stadskärnan och Linnéuniversitetet. Växjö stad har också tilldelats utmärkelsen ”Europas Grönaste stad”.

– Ett viktigt syfte med erfarenhetsöverföring till andra aktörer är också att vi nu kan visa våra erfarenheter av en framgångsrik samverkan mellan kommunen, näringsliv och universitet/forskning, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

Under dagen fick deltagarna besöka allt från de första moderna höga trähusen som byggdes vid Wälludden nära Södra Skogsägarnas huvudkontor till en högaktuell byggplats där arbetet pågår med det senaste projektet. Givetvis besöktes också Sveriges mest kända bostadsområde med trästomme – kvarteret Limnologen, nyskapande Vallen och den uppmärksammade Södra Climate Arena, en högintressant modern tennisarena uppförd i passivhusteknik.

– Ur ett livscykelperspektiv kommer inget material i närheten av trä vad gäller klimatfördelarna. Men behovet av att dela kunskaper och erfarenheter mellan olika sektorer är stort om det ska bli fart på byggandet, säger Lena Ek, ordförande i Södra skogsägarna.

Trähussafarin avslutades på Linnéuniversitetet med besök i det välrenommerade trälaboratoriet och deltagarna fortsatte också till Smart Housing Smålands prototyp på Universitetsområdet. Givetvis fick deltagarna också veta hur Växjö kommun har arbetat strategiskt för ett ökat träbyggande – och i synnerhet fick deltagarna också tips och innovativa råd om tillvägagångssätt i den egna kommunen.

– Vi ser nu att träbyggandet etableras runt om i Sverige, och många aktörer har hämtat inspiration och erfarenheter från Växjö, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande i föreningen Trästad Sverige.

Av Niclas Svensson
Bild: Interiör, Södra Climate Arena.