Välkommen som medlem!

  •  
Föreningen Trästad Sverige är öppen för alla med intresse i träbyggnation. Vi välkomnar såväl beslutsfattare och beställare inom det offentliga som arkitekter, konsulter och byggherrar inom det privata näringslivet och verksamma inom forskning och utbildning.

Ett medlemskap i TRÄSTAD ger unika möjligheter till utveckling och väl genomförda byggprojekt. Du blir kontinuerligt uppdaterad när det gäller träbyggnation och får verktyg för att skapa nya kontakter, utbyta erfarenhet och samverka. Du får även glädjen att bidra med ditt eget kunnande, tillfälle att testa dina idéer, nå ut och påverka.

 

KUNSKAP & KONTAKTER

DELTA I AKTIVITETER.
Du bjuds in att delta i nätverksträffar, studiebesök, diskussioner och seminarier m.m. Som medlem kan du anmäla valfritt antal deltagare. Kommuner uppmuntras att bjuda in gäster från exempelvis lokal träindustri, lokala exploatörer och konsultföretag.

LEDA AKTIVITETER.
Du kan medverka som föredragshållare, anordna workshops, vara samtalsledare vid diskussioner eller guida vid studiebesök etc. inom områden där din verksamhet ligger i framkant.

PÅVERKA.
Du är välkommen att föreslå aktiviteter, objekt för studiebesök, ämnen att ha workshops kring etc. Du får även stora möjligheter att tillsammans med övriga i nätverket påverka beslutsfattare och branschen i stort.

KNYTA KONTAKTER.
Du kan knyta nya och värdefulla kontakter med såväl kollegor i din egen bransch som övriga aktörer inom forskning, utbildning, näringsliv och det offentliga. Alla med ett intresse i träbyggnation.

NÅ UT BRETT.
Genom nätverkets kanaler kan du nå ut till hela landets träbyggnationsintresserade med information och nyheter, eller för att diskutera sakfrågor som är aktuella i din verksamhet.

projekt3

Verktyg

KONTAKTLISTA.
Du får tillgång till en kontinuerligt uppdaterad kontaktlista över nätverkets samtliga medlemmar.

NYHETSBREV.
Du får information om den senaste utvecklingen vad gäller politisk styrning, vetenskapligt producerad kunskap, arkitektur, ekonomi och teknik kopplat till träbyggande.

WEBBPLATS.
Trastad.se uppdaterar dig kontinuerligt med aktuell information och du kan där även följa ett antal intressanta träbyggnadsprojekt.

ÅRSAVGIFT
Årsavgift för år 2016: 15 000 kr.

PROVA-PÅ-MEDLEMSKAP
Välkommen att delta vid en aktivitet innan beslut om medlemskap tas!

Bli medlem i trästad idag!

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig.
Har du frågor? eller vill du bli medlem?